085 485 54 44
VDO partner

 

Welkom bij De Jong Telematica - VDO Business Partner.
Uw partner voor alles op het gebied van tachografie en fleetmanagement!

BERICHTGEVING

 

Datum: 30 augustus 2018

 

Geachte relatie / Beste klant,

 

 

BERICHTGEVING

Helaas moet ik u berichten dat er door een samenloop van omstandigheden thans geen werkbaar team meer is binnen De Jong Telematica - DTON BV. Daaruit komt voort dat ons bedrijf voor Tachograaf en Fleetmanagement op korte termijn zal ophouden te bestaan.

 

DOORVERWIJZING

Voor u zal dat betekenen dat u m.b.t. al uw vragen over Tachograaf en Fleetmanagement terecht kunt bij VDO Nederland – de contactgegevens vindt u hieronder.

 

VDO Nederland -
Het Schakelplein 22, 5651 GR  Eindhoven, Tel: +31 (0) 40 3023 500, Email: nl@vdo.com

 

Voor de goede continuering zal VDO Nederland in deze omstandigheid onze klantengroep van dienst zijn en/of doorverwijzen binnen hun netwerk van tachograafspecialisten.

 

AFWIKKELING LOPENDE ZAKEN

Voor het afronden van lopende zaken, leveringen en diensten zijn wij nog tot 7 september bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 085 485 54 44.
Tot 14 september kunt u ons nog bereiken via e-mail; admin@dejongtelematica.nl.

De administratie van De Jong Telematica BV wordt voor verdere afwikkelingen komende maanden nog waargenomen binnen De Jong Technovaria.
Daarvoor is Pascal Dorsman bereikbaar op 020 691 63 11.

 

TOT SLOT

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Marco de Jong (Directeur)